Energiakatselmukset

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Kahdella GCM Oy:n konsultilla on Energiaviraston myöntämä yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyys.

Energiakatselmus on kokonaisvaltainen, kaikki energiamuodot ja käyttökohteet tarkasteleva rakennus- tai toimipaikkakohtainen selvitys kohteen energiankäytöstä ja kaikista kannattavista säästömahdollisuuksista. Hyvin tehty energiakatselmus auttaa laitteiden ja prosessien kulutusosuuden ja merkityksen arvioinnissa. Lisäksi kaikki taloudellinen säästöpotentiaali tulee havaituksi ja arvioiduksi. Myös energiatehokkuussopimuksessa mukana olevan suuren yrityksen on mahdollista saada investointitukea energiatehokkuusinvestointeihin TEM:ltä. Pienet ja keskisuuretkin yritykset voivat tehdä vapaaehtoisia energiakatselmuksia, ja saada tähän tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä

Mitä yrityksen energiakatselmus sisältää?

– Energiankäytön analyysi. Luetellaan kaikki yrityksen toiminnot, joissa käytetään energiaa (rakennukset, kuljetukset jne.) sekä niiden energiankulutukset energialajeittain (esim. sähkö, kaukolämpö, kevyt polttoöljy).

– Osaan kohteista tehdään lain määrittämän ohjeistuksen mukaan kohdekatselmuksia, joissa etsitään energiansäästötoimenpide-ehdotuksia.

– Raportoidaan kohdekatselmusten keskeiset tulokset ja muut energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.

– Tehdään suunnitelma seuraavaan yrityksen energiakatselmukseen sisältyvistä kohdekatselmuksista sekä niiden ajankohdista. Seuraavan neljän vuoden aikana tehtävät kohdekatselmukset tulee siis päättää etukäteen.